User Tools

Site Tools


gnd:chllwvhpngghntlg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gnd:chllwvhpngghntlg [2011/07/01 16:12]
gnd
gnd:chllwvhpngghntlg [2011/07/01 14:45] (current)
Line 1: Line 1:
 ==== Navratove/​nostalgicke zanre - pamat a hudba ==== ==== Navratove/​nostalgicke zanre - pamat a hudba ====
  
-Hypnagogický pop, hauntológia a chillwave sa vynorili v priebehu posledných rokov (Hypnagogicky pop pomenovaný v 2009 vo Wire, hauntologia v 2006 na blogu Simona Reynoldsa, chillwave v 2009 na blogu Carlesa) ako hudobné žánre, ktorých spoločným rozmerom je spôsob akým pristupujú ku histórií a pamäti. História je v prvom rade neobjektívna a osobná. Viacej ako oficiálna, písaná alebo kodifikovaná ​histórií ​sa tu história chápe ako spomienka, pamäť - takže je vždy rozmazaná, pokrútená,​ nieje možne rozlíšiť medzi fikciou a realitou, medzi falošnou a skutočnou spomienkou. ​+Hypnagogický pop, hauntológia a chillwave sa vynorili v priebehu posledných rokov (Hypnagogicky pop pomenovaný v 2009 vo Wire, hauntologia v 2006 na blogu Simona Reynoldsa, chillwave v 2009 na blogu Carlesa) ako hudobné žánre, ktorých spoločným rozmerom je spôsob akým pristupujú ku histórií a pamäti. História je v prvom rade neobjektívna a osobná. Viacej ako oficiálna, písaná alebo kodifikovaná sa tu história chápe ako spomienka, pamäť - takže je vždy rozmazaná, pokrútená,​ nieje možne rozlíšiť medzi fikciou a realitou, medzi falošnou a skutočnou spomienkou. ​
  
-Jednotlivé žánre k minulosti pristupujú rôzne - americký chillwave sa pokladá za "​letnú"​ hudbu, je odľahčený,​ pre bezstarostné decká, návrat do šťastnej minulosti 80tých rokov, prežiarená obývačka v sobotné popoludnie. Hudobne sa chillwave odráža od house-u, prípadne hiphopu, nad rovnou rytmikou stavia 80's synťákové plochy a typický vyechovaný spev, ktorý prichádza ako aurálna ozvena priamo z minulosti. Hudobníci: Memory Tapes, Millionyoung,​ Toro y moi, Blackbird Blackbird, Washed Out, Teen Daze+Jednotlivé žánre k minulosti pristupujú rôzne - americký chillwave sa pokladá za "​letnú"​ hudbu, je odľahčený,​ pre bezstarostné decká, návrat do šťastnej minulosti 80tých rokov, prežiarená obývačka v sobotné popoludnie. Hudobne sa chillwave odráža od house-u, prípadne hiphopu, nad rovnou rytmikou stavia 80's synťákové plochy a typický vyechovaný spev, ktorý prichádza ako aurálna ozvena priamo z minulosti. ​\\ Hudobníci: ​**Memory Tapes, Millionyoung,​ Toro y moi, Blackbird Blackbird, Washed Out, Teen Daze**
  
-Rovnako americký je Hypnagogický pop, ktorý hudobne naštartovali Ariel Pink a James Ferraro. Jedná sa o žáner obrátený do minulosti, z ktorej čerpá popkultúrny odpad - až barokový úpadok 80tých rokov poskytuje výživu vo forme útržkov 80's hudby, filmov, estetiky. Tieto sú ako spomienky alebo útržky zážitkov premiešané do psychedelickej koláže, ktorá vzniká v stave hypnagógie kedy sa "​prepočutia a halucinácie napájajú do procesu vznikajúcich snov". Tým že Hypnagogický pop sníva o minulosti, snaží sa vlastne extrapolovať budúcnosť. Hudobníci: Ariel Pink, Haunted graffiti, Skaters, Ducktails, James Ferraro+Rovnako americký je Hypnagogický pop, ktorý hudobne naštartovali Ariel Pink a James Ferraro. Jedná sa o žáner obrátený do minulosti, z ktorej čerpá popkultúrny odpad - až barokový úpadok 80tých rokov poskytuje výživu vo forme útržkov 80's hudby, filmov, estetiky. Tieto sú ako spomienky alebo útržky zážitkov premiešané do psychedelickej koláže, ktorá vzniká v stave hypnagógie kedy sa "​prepočutia a halucinácie napájajú do procesu vznikajúcich snov". Tým že Hypnagogický pop sníva o minulosti, snaží sa vlastne extrapolovať budúcnosť. ​\\ Hudobníci: ​**Ariel Pink, Haunted graffiti, Skaters, Ducktails, James Ferraro**
  
-Britská návratová verzia je Hauntológia. Oproti chillwave-u a hypnagogickému popu je omnoho konceptuálnejšia - asi najzásadnejšia je tu práca projektu Caretaker - ktorý vydal zásadny album "​Theoretically Pure Anterograde Amnesia"​ - kolekciu šiestich cd, obsahujúcich pesničky z ktorých každá sa venuje inej poruche pamäti u človeka. Hauntológia čerpá opäť z minulosti, avšak ide tu o aurálny žáner hudby, ktorý sa snaží zrekonštruovať pocit ktorý vyvolávajú už zabudnuté spomienky - je to ako pohľad na vyblednutú pohľadnicu z 30tých rokov, ešte obsahuje nejaký náboj, ale stal sa efemérnym, rozplynul sa v ovzduší. Caretaker napríklad konkrétne pracuje s vinylmi starej hudby, ktoré sampluje a modifikáciou pôvodných nahrávok ich necháva zvukovo čoraz viacej vyblednúť,​ až znejú ako ektoplazmatická hudba hrajúca pre duchov v opustenej tančiarni.+Britská návratová verzia je Hauntológia. Oproti chillwave-u a hypnagogickému popu je omnoho konceptuálnejšia - asi najzásadnejšia je tu práca projektu Caretaker - ktorý vydal zásadny album "​Theoretically Pure Anterograde Amnesia"​ - kolekciu šiestich cd, obsahujúcich pesničky z ktorých každá sa venuje inej poruche pamäti u človeka. Hauntológia čerpá opäť z minulosti, avšak ide tu o aurálny žáner hudby, ktorý sa snaží zrekonštruovať pocit ktorý vyvolávajú už zabudnuté spomienky - je to ako pohľad na vyblednutú pohľadnicu z 30tých rokov, ešte obsahuje nejaký náboj, ale stal sa efemérnym, rozplynul sa v ovzduší. Caretaker napríklad konkrétne pracuje s vinylmi starej hudby, ktoré sampluje a modifikáciou pôvodných nahrávok ich necháva zvukovo čoraz viacej vyblednúť,​ až znejú ako ektoplazmatická hudba hrajúca pre duchov v opustenej tančiarni. ​\\ Hudobníci: **Caretaker,​ Daniel Lopatin, Oneohtrix Point Never, The Focus Group, Demdike Stare, Belbury Poly, Mordant Music**
  
 Tu je napísané niečo podobné, ale skrz mystifikáciu:​ http://​apesago.tumblr.com/​post/​962947809/​teen-daze-four-more-years-ep-wonder-beard-tapes Tu je napísané niečo podobné, ale skrz mystifikáciu:​ http://​apesago.tumblr.com/​post/​962947809/​teen-daze-four-more-years-ep-wonder-beard-tapes
Line 16: Line 16:
 ===Chillwave=== ​ ===Chillwave=== ​
  
-"​žáner hudby, pre ktorého hudobníkov je charakteristické silné používanie efektového procesingu, syntetizátorov,​ samplovania a veľmi filtrovaných vokálov s jednoduchými melodickými linkami. Názov sa odkazuje na vplyv zvukov New Wave hudby, a nostalgiou za 80s synthpopom prefiltrovaným skrz poškodenú optiku, znovuvynachádzajúc éru v omnoho väčšej lo-fi podobe.+"​žáner hudby, pre ktorého hudobníkov je charakteristické silné používanie efektového procesingu, syntetizátorov,​ samplovania a veľmi filtrovaných vokálov s jednoduchými melodickými linkami. Názov sa odkazuje na vplyv zvukov New Wave hudby, a nostalgiou za 80s synthpopom prefiltrovaným skrz poškodenú optiku, znovuvynachádzajúc éru v omnoho väčšej lo-fi podobe. ​\\ http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Chillwave
  
-http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Chillwave +"Znie ako niečo čo hrá na pozadí starej VHS kazety z 80s / 90s, ktorú si našiel na povale." ​\\ http://​blogs.wsj.com/​speakeasy/​2010/​03/​13/​is-chillwave-the-next-big-music-trend/​
- +
-"Znie ako niečo čo hrá na pozadí starej VHS kazety z 80s / 90s, ktorú si našiel na povale."​ +
-http://​blogs.wsj.com/​speakeasy/​2010/​03/​13/​is-chillwave-the-next-big-music-trend/​+
  
 {{http://​www.youtube.com/​v/​0Gqh4e1S6j0?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​C08ucWQ6tCo?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​0Gqh4e1S6j0?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​C08ucWQ6tCo?​.swf?​560x349}}
Line 29: Line 26:
 ===hypnagogic pop=== ===hypnagogic pop===
  
-"​Hypnagogický pop je pop pokrútený ​spomienkou na spomienku. Svoju silu čerpá z popkultúry 80tých rokov, do ktorej sa narodilo mnoho hudobníkov tohto žánru, pričom je až teraz zapracovávaná ​do undergroundovej hudby ako špeciálny vplyv. Hypnagogické stavy sa nachádzajú medzi bdelosťou a spánkom, kedy sa prepočutia a halucinácie napájajú do procesu vznikajúcich snov." +"​Hypnagogický pop je pop deformovaný ​spomienkou na spomienku. Svoju silu čerpá z popkultúry 80tých rokov, do ktorej sa narodilo mnoho hudobníkov tohto žánru, pričom je jej špeciálny vplyv až teraz zapracovávaný ​do undergroundovej hudby. Hypnagogické stavy sa nachádzajú medzi bdelosťou a spánkom, kedy sa prepočutia a halucinácie napájajú do procesu vznikajúcich snov."
- +
-" ... mentálny priestor v momente kedy zaspávate ako dieťa, zatiaľčo vaše podvedomie infiltrujú stenami tlmené zvuky vzdialeného popu a diska. v súlade s myšlienkou,​ že ho straší pop, jeho katalóg releasov je obsadený zmrtvychvstalými formami z 80tých, ktoré boli oslobodené z ich historického kontextu: slimer z Krotiteľov duchov, surf filmy točené rovno do video-distribúcie,​ TV večere, staré diely Beverly Hills 90210. +
- +
-"​Hypnagogický pop fetišizuje už nie módne média svojej mladosti, vydávajúc albumy na kazetách, oslavujúc éru videa, posadnutý potenciálom fotokopírovacieho umenia devalvovať realitu. Mnoho z hlavných predstaviteľov žánru vydáva svoje nahrávky v surových čierno-bielých Xeroxovaných obaloch, ktoré pripomínajú pocit nesformovanej hudby, pričom preberajú vzhľad zahmlených hlbín kryštáľovej gule. V Hypnagogickom pope, sú šum pásky a atmosféry pozadia často amplifikované ... zvýrazňujúc tak aspekt naschvál degradovaného alebo prepočutého popu. Držiac sa svojho vzniku, znie často ako ozvena, ako after-image,​ pričom jeho hráči používajú moderné nástroje na cestu časom - dróny, improvizácie,​ pásky presýtene efektmi, tak aby zosilnili jeho moc snívať o budúcnosti a zároveň ho zachrániť z nadvlády hodnôt špecifických pre minulú éru."+
  
 +" ... mentálny priestor v momente kedy ako dieťa zaspávate, zatiaľčo vaše podvedomie infiltrujú stenami tlmené zvuky vzdialeného popu a diska ... V súlade s myšlienkou,​ že ho straší pop, je jeho katalóg releasov obsadený zmrtvychvstalými formami z 80tých, ktoré boli oslobodené od ich historického kontextu: slimer z Krotiteľov duchov, surf filmy točené rovno na video, TV večere, staré diely Beverly Hills 90210.
  
-Childhood'​s sendDavid KeenanWire+"​Hypnagogický pop fetišizuje už nemódne média svojej mladostivydávajúc albumy na kazetáchoslavujúc éru videa, posadnutý potenciálom fotokopírovacieho umenia devalvovať realitu. Mnoho z hlavných predstaviteľov žánru vydáva svoje nahrávky v surových čierno-bielých Xeroxovaných obaloch, ktoré pripomínajú pocit nesformovanej hudby, pričom preberajú vzhľad zahmlených hlbín kryštáľovej gule. V Hypnagogickom pope, je šum pásky a atmosféra pozadia často zosilnená ... zvýrazňujúc tak aspekt naschvál degradovaného alebo prepočutého popu. Držiac sa svojho vzniku, znie často ako ozvena, ako after-image,​ pričom jeho hráči používajú moderné nástroje na cestu časom - dróny, improvizácie,​ pásky presýtene efektmi, tak aby zosilnili jeho moc snívať o budúcnosti a zároveň ho zachrániť z nadvlády hodnôt špecifických pre minulú éru."
  
-http://​gondapeter.sk/​files/​hypnagogic_pop_-_wire306.pdf+Childhood'​s send, David Keenan, Wire \\ http://​gondapeter.sk/​files/​hypnagogic_pop_-_wire306.pdf
  
 {{http://​www.youtube.com/​v/​oc_CMLGkBuE?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​_KV5ZsEcWVs?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​oc_CMLGkBuE?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​_KV5ZsEcWVs?​.swf?​560x349}}
Line 47: Line 41:
 === Hauntology === === Hauntology ===
  
-"Hauntology is a type of musicinfluenced by the BBC Radiophonic Workshop and the vague sense of cold war dread present in public information films from the 1980salong with an acknowledged debt in both sound and sleeve design from library music. ​The concept of what people in previous decades imagined the future would be like is a key element of the hauntology sound."+"Hauntológia je typ hudbyovplyvnený ​BBC Rádiofonickým Workshopom a nejasným pocitom ohrozenia počas studenej vojnyktorý je prítomný v náučných filmoch z 80tých, spolu s priznaným vplyvom "library music" rovnako vo zvuku ako v dizajne obalovKoncept toho ako si ľudia v iných dekádach predstavovali budúci svet je tu kľúčovým prvkom ku hauntologického zvuku." ​\\ http://​www.last.fm/​tag/​hauntology/​wiki
  
-http://www.last.fm/tag/​hauntology/​wiki+"​polo-zmazaná alebo ešte nedosiahnutá forma piesne ... prípravný,​ ektoplazmatický zvuk ... kvôli niečomu mi evokuje seanse -- prízračný,​ akoby zo záhrobia, bez hocakej pevnej formy, len temné emanácie ... "​hauntológia"​ je moj prvý tip na názov, pre Derridovskú spektrálnu rezonanciu, ale možno existuje nejaký výstižnejší - alebo naopak s väčšou príchuťou fantazmagórie a amorfnosti .." \\ http://blissout.blogspot.com/2006_01_01_blissout_archive.html#​113701396205302384
  
-"half-erased or never-quite-attained songform ​... apparationalectoplasmic sound ... makes me think of seances for some reason -- eeriesort of position normal from beyond the grave, no solid form whatsoeverjust tenebrous emanations ​... "​hauntology"​ is my early bid for a name, for the Derrida spectrality resonance, but there must be a snappier--or conversely, more phantasmal and amorphously flavorful one .. "+"Čo majú všetxi umelci spoločné je prístup ku minulosti, ktorý nieje len jednoduchou re-apropriáciou alebo pastišouHauntológia je radikalné odlišný vzťah ku minulostiktorej stratené možnosti nás strašia až do dnes ako ich nerealizovaný potenciálJe to táto paradoxná predstava hudbyktorá nikdy neprišlapredstava iných, možných svetov, ktoré by stále mohli existovať, alebo možno ešte len prísťktorá konštituuje centrálnu vlastnosť umelcov zoskupených pod hlavičkou hauntológie." \\ http://www.nightoftheworld.com/​writingfiles/​hauntprimer.html
  
-http://​blissout.blogspot.com/​2006_01_01_blissout_archive.html#​113701396205302384 
  
-== o caretakerovej hudbe  (theoretically pure anterograde amnesia) ​== +**o caretakerovej hudbe  (theoretically pure anterograde amnesia)**
-"aural study of faded memories and ghostly traces of sound, translating into densely layered pieces that contain within them elements of long forgotten songs and childhood echoes. What's so striking about this box set is just how consistently incredible the pieces here really are, sustaining an almost hyperreal narcosis from beginning to end ... An immense journey into the darkest edge of the psyche"​+
  
-"I was trying to make collection which was very hard to rememberan audio fog in many waysTrying to grasp memory but failing each time."+"Aurálna štúdia vyblednutých spomienok, ​prízračných stop zvukuktorá je preložená do tesne vrstvených kúskov, ktoré v sebe obsahujú prvky dávno zabudnutých piesní a ozvien detstvaČo je tak zásadné na tejto nahrávke je ako sú tracky konzistentne úžasné, udžiavajúc takmer hyperreálnu narkózu od začiatku ​až do konca ... Obrovská cesta do najtemnejších zákuti psychiky."
  
 +"​Snažil som sa spraviť kolekciu, ktorá by bola veľmi ťažko zapametateľná,​ v mnohých ohľadoch audio hmlu. Snažiť sa uchopiť myšlienku ale každý krát zlyhať"​ \\
 http://​www.tinymixtapes.com/​features/​james-kirby-caretaker http://​www.tinymixtapes.com/​features/​james-kirby-caretaker
  
gnd/chllwvhpngghntlg.1309529572.txt.gz · Last modified: 2011/07/01 14:12 (external edit)