User Tools

Site Tools


technologie_tela

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
technologie_tela [2010/10/27 21:40]
gnd
technologie_tela [2010/10/27 19:45] (current)
Line 2: Line 2:
 Rekneme, ze tu muze jit o urcite "​vedeni"​ o tele, ktere neni tak docela vedou o jeho fungovani, a o urcite ovladani jeho sil, ktere je necim vice nez jen schopnosti premahat je; toto vedeni a ovladani ustanovuje neco, co bychom mohli nazvat politickou technologii tela. Tato technologie je zajiste difuzni, zridkakdy formulovana v souvislem a systematickem diskurzu; casto se sklada z casti a zlomku; uvadi do chodu ruznorode nastroje a procesy. Mnohdy je, navzdory koherenci svych vysledku, pouze polyfonni instrumentaci. Navic ji nelze lokalizovat ami v urcite typu instituce, ani ve statnim aparatu. Ty se o ni naopak opiraji; vyuzivaji, zhodnocuji ci si vynucuji nektere z jejich postupu. Avsak ona sama ve svych mechanizmech a ve svych efektech nalezi ke zcela jine rovine. Jde v jistem smyslu o mikrofyziku moci, kterou uvadeji do pohybu aparaty a instituce, ale jejiz pole ucinnosti se nachadzi nekde mezi temito velkymi funkcemi a tely samymi s jejich materialitou a s jejich silami. Rekneme, ze tu muze jit o urcite "​vedeni"​ o tele, ktere neni tak docela vedou o jeho fungovani, a o urcite ovladani jeho sil, ktere je necim vice nez jen schopnosti premahat je; toto vedeni a ovladani ustanovuje neco, co bychom mohli nazvat politickou technologii tela. Tato technologie je zajiste difuzni, zridkakdy formulovana v souvislem a systematickem diskurzu; casto se sklada z casti a zlomku; uvadi do chodu ruznorode nastroje a procesy. Mnohdy je, navzdory koherenci svych vysledku, pouze polyfonni instrumentaci. Navic ji nelze lokalizovat ami v urcite typu instituce, ani ve statnim aparatu. Ty se o ni naopak opiraji; vyuzivaji, zhodnocuji ci si vynucuji nektere z jejich postupu. Avsak ona sama ve svych mechanizmech a ve svych efektech nalezi ke zcela jine rovine. Jde v jistem smyslu o mikrofyziku moci, kterou uvadeji do pohybu aparaty a instituce, ale jejiz pole ucinnosti se nachadzi nekde mezi temito velkymi funkcemi a tely samymi s jejich materialitou a s jejich silami.
  
-Michel Foucalt, ​Dohledat ​a trestat+Michel Foucalt, ​Dohlizet ​a trestat
technologie_tela.txt ยท Last modified: 2010/10/27 19:45 (external edit)