User Tools

Site Tools


rr2008

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
rr2008 [2008/04/24 11:58]
gnd
rr2008 [2008/04/24 13:20]
gnd
Line 130: Line 130:
 \\ \\
 Co sa tyka cestovania medzi Na Pantoch a Mlynskou Dolinou, zadna cast Race by mala byt uplne bez revizorov (je to prilis daleko). Ich koncentracia zacina narastat od Mladej Gardy az do stredu mesta. Do autobusu 39 alebo 31 najradsej revizori nastupuju na zastavke PKO. Vsetky informacie ale maju svoje vynimky, a **ako organizatori RR2008 Vas od ciernej jazdy dosledne odhovarame :)** Co sa tyka cestovania medzi Na Pantoch a Mlynskou Dolinou, zadna cast Race by mala byt uplne bez revizorov (je to prilis daleko). Ich koncentracia zacina narastat od Mladej Gardy az do stredu mesta. Do autobusu 39 alebo 31 najradsej revizori nastupuju na zastavke PKO. Vsetky informacie ale maju svoje vynimky, a **ako organizatori RR2008 Vas od ciernej jazdy dosledne odhovarame :)**
 +
  
  
Line 153: Line 154:
 INRO Zvolen: 4x (bez nedele) INRO Zvolen: 4x (bez nedele)
  
 +Tlis: murdok, merak, 3v,
 </​code>​ </​code>​
  
rr2008.txt ยท Last modified: 2008/04/24 15:56 (external edit)