User Tools

Site Tools


gnd:video_collab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gnd:video_collab [2010/02/07 00:12]
gnd
gnd:video_collab [2010/02/08 19:31] (current)
Line 235: Line 235:
  
 ==== youtube.com ==== ==== youtube.com ====
-{{:gnd:screens:​youtube_index.png?​50}} \\+{{:​gnd:​youtube_index.png?​50}} \\
 1. Index\\ 1. Index\\
 Index na youtube poskytuje uzivatelovi moznost si uvodnu stranku usporiadavat pridavanim a odoberanim "​modulov"​ ako su zoznamy popularneho obsahu, posledne pridane videa, a podobne. Inak sa na indexe nachadzaju spotlight, featured a recomended videa - odporucania funguju podla historie pozeranych videi. Interface sa sklada z jednoducheho a vyrazneho vyhladavacieho okienka a par moznosti ako Home, Videos a Channels. Stlpec napravo je okrem reklamy urceny prepajaniu sa cez socialne siete a poste. Index na youtube poskytuje uzivatelovi moznost si uvodnu stranku usporiadavat pridavanim a odoberanim "​modulov"​ ako su zoznamy popularneho obsahu, posledne pridane videa, a podobne. Inak sa na indexe nachadzaju spotlight, featured a recomended videa - odporucania funguju podla historie pozeranych videi. Interface sa sklada z jednoducheho a vyrazneho vyhladavacieho okienka a par moznosti ako Home, Videos a Channels. Stlpec napravo je okrem reklamy urceny prepajaniu sa cez socialne siete a poste.
gnd/video_collab.txt ยท Last modified: 2010/02/08 19:31 (external edit)