User Tools

Site Tools


gnd:video_collab

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gnd:video_collab [2010/02/07 00:01]
gnd
gnd:video_collab [2010/02/08 19:31] (current)
Line 235: Line 235:
  
 ==== youtube.com ==== ==== youtube.com ====
-{{:gnd:screens:​youtube_index.png?​50}} \\+{{:​gnd:​youtube_index.png?​50}} \\
 1. Index\\ 1. Index\\
 Index na youtube poskytuje uzivatelovi moznost si uvodnu stranku usporiadavat pridavanim a odoberanim "​modulov"​ ako su zoznamy popularneho obsahu, posledne pridane videa, a podobne. Inak sa na indexe nachadzaju spotlight, featured a recomended videa - odporucania funguju podla historie pozeranych videi. Interface sa sklada z jednoducheho a vyrazneho vyhladavacieho okienka a par moznosti ako Home, Videos a Channels. Stlpec napravo je okrem reklamy urceny prepajaniu sa cez socialne siete a poste. Index na youtube poskytuje uzivatelovi moznost si uvodnu stranku usporiadavat pridavanim a odoberanim "​modulov"​ ako su zoznamy popularneho obsahu, posledne pridane videa, a podobne. Inak sa na indexe nachadzaju spotlight, featured a recomended videa - odporucania funguju podla historie pozeranych videi. Interface sa sklada z jednoducheho a vyrazneho vyhladavacieho okienka a par moznosti ako Home, Videos a Channels. Stlpec napravo je okrem reklamy urceny prepajaniu sa cez socialne siete a poste.
Line 584: Line 584:
 http://​ubu.com - UbuWeb is a completely independent resource dedicated to all strains of the avant-garde,​ ethnopoetics,​ and outsider arts.  http://​ubu.com - UbuWeb is a completely independent resource dedicated to all strains of the avant-garde,​ ethnopoetics,​ and outsider arts. 
  
 +{{:​gnd:​screens:​ubu_index.png?​50}}\\
 +1. Index\\
 +Index ubu webu je striktne textovy. Tvori ho viacero vertikalnych stlpcov. Prvy obsahuje jednoduchy search-bar pod ktorym je navigacia a rozne nastroje: moznost sledovat ubu na twittri, pouzit RSS kanal, navigacia je vo forme kolekcii ktore su zadelene na film a video, etnopoeziu, zvuk a rozne ine kategorie. Dalsie stlpce su zoznamy posledne pridateho materialu, kratke zivotopisy vybranych umelcov, alebo obsah z ubuwebu zostavovany prizvanymi umelcami/​kuratormi ktory zostavia vyber desiatich medii nachadzajucich sa v archive ubu webu. Aj napriek svojej textovosti je navigaciaa interface ubu webu prehladna.
 +
 +{{:​gnd:​screens:​ubu_video.png?​50}} {{:​gnd:​screens:​ubu_mp3.png?​50}} \\
 +2. Zoznamy \\
 +Interface pre jednotlive kolekcie ubuwebu je minimalisticky,​ okrem tematickeho banneru sa tu nachadza odklik na hlavnu stranku a potom uz len abecedny zoznam vsetkych umelcov nachadzajucich sa v archive. Pod zoznamom umelcov je sprievodny text a linky na disgtributorov alebo lokacie kde mozno videa pozerat.
 +
 +{{:​gnd:​screens:​ubu_epstein.png?​50}} \\
 +3. Umelec \\
 +Podstranka zo zonamom prac umelca obsahuje odkliky na vyssiu kolekciu (video, zvuk) a hlavnu stranku. Na podstrabke sa nachadza zoznam diel daneho umelca ktore su v archive a potom jeho biografia / kuratorsky text.
 +
 +{{:​gnd:​screens:​ubu_watch.png?​50}} \\
 +4. Watch \\
 +Pustanie obsahu je najminimalistickejsou castou ubuwebu - nachadza sa tam len prehravac obsahu a odkliky na vyssie kategorie navigacie. Ziadne moznosti sindikovat ani pribuzne videa.
  
gnd/video_collab.1265497266.txt.gz ยท Last modified: 2010/02/06 23:01 (external edit)