User Tools

Site Tools


gnd:streaming_zarecie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gnd:streaming_zarecie [2007/07/13 15:43]
gnd
gnd:streaming_zarecie [2007/07/13 13:44] (current)
Line 10: Line 10:
  
 ===== Streamovacie Klienty ===== ===== Streamovacie Klienty =====
 +
  
  
Line 56: Line 57:
   * Dalsia cast chainu je samotne napajanie sa na server:\\   * Dalsia cast chainu je samotne napajanie sa na server:\\
 <​code> ​ <​code> ​
-:​std{access=shout,​mux=ogg,​url=source:​PushItUp@tlis.sk:​8000/​tv404.ogg}+:​std{access=shout,​mux=ogg,​url=source:​nddwtrst@stream.itchybit.org:​8000/​tv404.ogg}
 </​code>​ </​code>​
 **access** - aky streaming server pouzivame, v tomto pripade shoutcast / icecast (to je jedno su rovnake, icecast je opensource, shoutcast je winamp ()na)\\ **access** - aky streaming server pouzivame, v tomto pripade shoutcast / icecast (to je jedno su rovnake, icecast je opensource, shoutcast je winamp ()na)\\
Line 63: Line 64:
 \\ \\
 **url**=_LOGIN_:​_PASSWORD_@_SERVER_ADDRESS_:​_PORT_/​_MOUNTPOINT - tieto veci su potrebne pre kazde jedno streamovanie na server. \\ **url**=_LOGIN_:​_PASSWORD_@_SERVER_ADDRESS_:​_PORT_/​_MOUNTPOINT - tieto veci su potrebne pre kazde jedno streamovanie na server. \\
-potrebujeme sa nalogovat, potrebujeme data posielat na spravny server na spravnom porte, a potrebujeme aby nas stream mal nejake meno na serveri kde sa nanho napoja prijemcovia. V tomto pripade pouzivame streaming server ​Itchybit.org ​[[http://​www.itchybit.org|itchybit.org]]\\+potrebujeme sa nalogovat, potrebujeme data posielat na spravny server na spravnom porte, a potrebujeme aby nas stream mal nejake meno na serveri kde sa nanho napoja prijemcovia. V tomto pripade pouzivame streaming server [[http://​www.itchybit.org|Itchybit.org]]\\
 **mountpointu dajte vlastne meno !!**\\ **mountpointu dajte vlastne meno !!**\\
 \\ \\
gnd/streaming_zarecie.txt ยท Last modified: 2007/07/13 13:44 (external edit)