User Tools

Site Tools


gnd:chllwvhpngghntlg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gnd:chllwvhpngghntlg [2011/07/01 16:34]
gnd
gnd:chllwvhpngghntlg [2011/07/01 14:45] (current)
Line 16: Line 16:
 ===Chillwave=== ​ ===Chillwave=== ​
  
-"​žáner hudby, pre ktorého hudobníkov je charakteristické silné používanie efektového procesingu, syntetizátorov,​ samplovania a veľmi filtrovaných vokálov s jednoduchými melodickými linkami. Názov sa odkazuje na vplyv zvukov New Wave hudby, a nostalgiou za 80s synthpopom prefiltrovaným skrz poškodenú optiku, znovuvynachádzajúc éru v omnoho väčšej lo-fi podobe.+"​žáner hudby, pre ktorého hudobníkov je charakteristické silné používanie efektového procesingu, syntetizátorov,​ samplovania a veľmi filtrovaných vokálov s jednoduchými melodickými linkami. Názov sa odkazuje na vplyv zvukov New Wave hudby, a nostalgiou za 80s synthpopom prefiltrovaným skrz poškodenú optiku, znovuvynachádzajúc éru v omnoho väčšej lo-fi podobe. ​\\ http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Chillwave
  
-http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Chillwave +"Znie ako niečo čo hrá na pozadí starej VHS kazety z 80s / 90s, ktorú si našiel na povale." ​\\ http://​blogs.wsj.com/​speakeasy/​2010/​03/​13/​is-chillwave-the-next-big-music-trend/​
- +
-"Znie ako niečo čo hrá na pozadí starej VHS kazety z 80s / 90s, ktorú si našiel na povale."​ +
-http://​blogs.wsj.com/​speakeasy/​2010/​03/​13/​is-chillwave-the-next-big-music-trend/​+
  
 {{http://​www.youtube.com/​v/​0Gqh4e1S6j0?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​C08ucWQ6tCo?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​0Gqh4e1S6j0?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​C08ucWQ6tCo?​.swf?​560x349}}
Line 35: Line 32:
 "​Hypnagogický pop fetišizuje už nemódne média svojej mladosti, vydávajúc albumy na kazetách, oslavujúc éru videa, posadnutý potenciálom fotokopírovacieho umenia devalvovať realitu. Mnoho z hlavných predstaviteľov žánru vydáva svoje nahrávky v surových čierno-bielých Xeroxovaných obaloch, ktoré pripomínajú pocit nesformovanej hudby, pričom preberajú vzhľad zahmlených hlbín kryštáľovej gule. V Hypnagogickom pope, je šum pásky a atmosféra pozadia často zosilnená ... zvýrazňujúc tak aspekt naschvál degradovaného alebo prepočutého popu. Držiac sa svojho vzniku, znie často ako ozvena, ako after-image,​ pričom jeho hráči používajú moderné nástroje na cestu časom - dróny, improvizácie,​ pásky presýtene efektmi, tak aby zosilnili jeho moc snívať o budúcnosti a zároveň ho zachrániť z nadvlády hodnôt špecifických pre minulú éru." "​Hypnagogický pop fetišizuje už nemódne média svojej mladosti, vydávajúc albumy na kazetách, oslavujúc éru videa, posadnutý potenciálom fotokopírovacieho umenia devalvovať realitu. Mnoho z hlavných predstaviteľov žánru vydáva svoje nahrávky v surových čierno-bielých Xeroxovaných obaloch, ktoré pripomínajú pocit nesformovanej hudby, pričom preberajú vzhľad zahmlených hlbín kryštáľovej gule. V Hypnagogickom pope, je šum pásky a atmosféra pozadia často zosilnená ... zvýrazňujúc tak aspekt naschvál degradovaného alebo prepočutého popu. Držiac sa svojho vzniku, znie často ako ozvena, ako after-image,​ pričom jeho hráči používajú moderné nástroje na cestu časom - dróny, improvizácie,​ pásky presýtene efektmi, tak aby zosilnili jeho moc snívať o budúcnosti a zároveň ho zachrániť z nadvlády hodnôt špecifických pre minulú éru."
  
- +Childhood'​s send, David Keenan, Wire \\ http://​gondapeter.sk/​files/​hypnagogic_pop_-_wire306.pdf
-Childhood'​s send, David Keenan, Wire +
- +
-http://​gondapeter.sk/​files/​hypnagogic_pop_-_wire306.pdf+
  
 {{http://​www.youtube.com/​v/​oc_CMLGkBuE?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​_KV5ZsEcWVs?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​oc_CMLGkBuE?​.swf?​560x349}} {{http://​www.youtube.com/​v/​_KV5ZsEcWVs?​.swf?​560x349}}
Line 47: Line 41:
 === Hauntology === === Hauntology ===
  
-"​Hauntológia je typ hudby, ovplyvnený BBC Rádiofonickým Workshopom a nejasným pocitom ohrozenia počas studenej vojny, ktorý je prítomný v náučných filmoch z 80tých, spolu s priznaným vplyvom "​library music" rovnako vo zvuku ako v dizajne obalov. Koncept toho ako si ľudia v iných dekádach predstavovali budúci svet je tu kľúčovým prvkom ku hauntologického zvuku."​+"​Hauntológia je typ hudby, ovplyvnený BBC Rádiofonickým Workshopom a nejasným pocitom ohrozenia počas studenej vojny, ktorý je prítomný v náučných filmoch z 80tých, spolu s priznaným vplyvom "​library music" rovnako vo zvuku ako v dizajne obalov. Koncept toho ako si ľudia v iných dekádach predstavovali budúci svet je tu kľúčovým prvkom ku hauntologického zvuku." ​\\ http://​www.last.fm/​tag/​hauntology/​wiki
  
-http://www.last.fm/tag/​hauntology/​wiki+"​polo-zmazaná alebo ešte nedosiahnutá forma piesne ... prípravný,​ ektoplazmatický zvuk ... kvôli niečomu mi evokuje seanse -- prízračný,​ akoby zo záhrobia, bez hocakej pevnej formy, len temné emanácie ... "​hauntológia"​ je moj prvý tip na názov, pre Derridovskú spektrálnu rezonanciu, ale možno existuje nejaký výstižnejší - alebo naopak s väčšou príchuťou fantazmagórie a amorfnosti .." \\ http://blissout.blogspot.com/2006_01_01_blissout_archive.html#​113701396205302384
  
-"polo-zmazaná ​alebo ešte nedosiahnutá forma piesne ​... prípravnýektoplazmatický zvuk ..kvôli niečomu mi evokuje seanse -- prízračnýakoby zo záhrobiabez hocakej pevnej formylen temné emanácie ... "​hauntológia"​ je moj prvý tip na názovpre Derridovskú spektrálnu rezonanciuale možno ​existuje nejaký výstižnejší - alebo naopak s väčšou príchuťou fantazmagórie a amorfnosti .."+"Čo majú všetxi umelci spoločné je prístup ku minulosti, ktorý nieje len jednoduchou re-apropriáciou ​alebo pastišouHauntológia je radikalné odlišný vzťah ku minulostiktorej stratené možnosti nás strašia až do dnes ako ich nerealizovaný potenciálJe to táto paradoxná predstava hudbyktorá nikdy neprišlapredstava inýchmožných svetovktoré by stále mohli existovaťalebo možno ​ešte len prísť, ktorá konštituuje centrálnu vlastnosť umelcov zoskupených pod hlavičkou hauntológie." ​\\ http://​www.nightoftheworld.com/​writingfiles/​hauntprimer.html
  
-http://​blissout.blogspot.com/​2006_01_01_blissout_archive.html#​113701396205302384 
  
 **o caretakerovej hudbe  (theoretically pure anterograde amnesia)** **o caretakerovej hudbe  (theoretically pure anterograde amnesia)**
gnd/chllwvhpngghntlg.1309530888.txt.gz · Last modified: 2011/07/01 14:34 (external edit)