User Tools

Site Tools


gnd:ann

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gnd:ann [2007/05/28 01:12]
gnd
gnd:ann [2007/05/28 04:20]
gnd
Line 1: Line 1:
 ==== Uvod do Neuronovych Sieti ==== ==== Uvod do Neuronovych Sieti ====
  
-[[http://​ii.fmph.uniba.sk/​~farkas/​Courses/​NeuralNets/​ns-otazky.pdf|Zadanie otazok]] +  * [[http://​ii.fmph.uniba.sk/​~farkas/​Courses/​NeuralNets/​ns-otazky.pdf|Zadanie otazok]] 
-[[http://​ii.fmph.uniba.sk/​~farkas/​Courses/​ns.html|Farkasova Stranka]]+  ​* ​[[http://​ii.fmph.uniba.sk/​~farkas/​Courses/​ns.html|Farkasova Stranka]] 
 +  * [[http://​www.faqs.org/​faqs/​ai-faq/​neural-nets/​part1/​preamble.html|Sarlov Neural Nets FAQ na USENETe]]
  
-==== 9Principal Komponent Analysis ====+nedopracovane otazky su dosledok znizovania casoveho okna a zvysovania unavy.. nic moc overall.
  
 +
 +==== 9. Principal Component Analysis ====
 +
 +Vyratame si korelacnu maticu a pomocou nej ziskame hlavne vektory a hlavne komponenty pre dane data. toto mozem pouzit na dekorelaciu dat alebo redukciu dimenzie, alebo rekonstrukciu poskodenych dat, alebo kopresiu. Viacej napriklad tu: http://​csnet.otago.ac.nz/​cosc453/​student_tutorials/​principal_components.pdf
  
  
gnd/ann.txt · Last modified: 2007/05/28 02:20 (external edit)